Wiesław Kryniewski – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2022/07/wieslaw-kryniewski-dyrektor-departamentu-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego-3/ Wiesław Kryniewski Dyrektor Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2022 07.07.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/07/wieslaw-kryniewski-dyrektor-departamentu-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego-3/
Wiesław Kryniewski Anna Żurek Województwo Opolskie