Waldemar Raźniewski – Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu https://bip.opolskie.pl/2022/07/waldemar-razniewski-dyrektor-zespolu-placowek-specjalnych-przy-zakladach-opieki-zdrowotnej-w-opolu-3/ Waldemar Raźniewski Dyrektor Kierownicy jednostek organizacyjnych 2022 06.07.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/07/waldemar-razniewski-dyrektor-zespolu-placowek-specjalnych-przy-zakladach-opieki-zdrowotnej-w-opolu-3/
Waldemar Raźniewski Anna Żurek Województwo Opolskie