Violetta Rezler – Wasielewska – Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych https://bip.opolskie.pl/2022/07/violetta-rezler-wasielewska-dyrektor-centralnego-muzeum-jencow-wojennych-3/ Violetta Rezler-Wasielewska Dyrektor Kierownicy jednostek organizacyjnych 2022 06.07.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/07/violetta-rezler-wasielewska-dyrektor-centralnego-muzeum-jencow-wojennych-3/
Violetta Rezler-Wasielewska Anna Żurek Województwo Opolskie