Tomasz Ganczarek – Prezes Zarządu Moszna Zamek Sp. z o.o. https://bip.opolskie.pl/2022/07/tomasz-ganczarek-prezes-zarzadu-moszna-zamek-sp-z-o-o-4/ Tomasz Ganczarek Prezes Zarządu Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną 2022 08.07.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/07/tomasz-ganczarek-prezes-zarzadu-moszna-zamek-sp-z-o-o-4/
Tomasz Ganczarek Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie