Sławomira Wójciak – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2022/07/slawomira-wojciak-zastepca-dyrektora-departamentu-rozwoju-obszarow-wiejskich-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego/ Sławomira Wójciak Zastępca Dyrektora Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2022 08.07.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/07/slawomira-wojciak-zastepca-dyrektora-departamentu-rozwoju-obszarow-wiejskich-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego/
Sławomira Wójciak Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie