Renata Ruman-Dzido – Prezes Zarządu, Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o. https://bip.opolskie.pl/2022/07/renata-ruman-dzido-prezes-zarzadu-szpital-wojewodzki-w-opolu-sp-z-o-o-3/ Renata Ruman-Dzido Prezes Zarządu Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną 2022 04.07.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/07/renata-ruman-dzido-prezes-zarzadu-szpital-wojewodzki-w-opolu-sp-z-o-o-3/
Renata Ruman-Dzido Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie