Remondis Opole Sp. z o. o. - instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania 60 000 Mg/rok, tj. ok. 164,4 Mg/dobę wraz z instalacją do mechanicznego przetwarzania odpadów oraz instalacją do kompostowania odpadów, powiązanych technologicznie z ww. instalacją biologiczną, zlokalizowanych w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 - zmiana https://bip.opolskie.pl/2022/07/remondis-opole-sp-z-o-o-instalacji-do-biologicznego-przetwarzania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-o-zdolnosci-przetwarzania-60-000-mgrok-tj-ok-1644-mgdobe-wraz-z-instalacja-do-mechaniczneg/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2022/07/remondis-opole-sp-z-o-o-instalacji-do-biologicznego-przetwarzania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-o-zdolnosci-przetwarzania-60-000-mgrok-tj-ok-1644-mgdobe-wraz-z-instalacja-do-mechaniczneg/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Joanna Zarzycka-Poproch Marszałek Województwa Opolskiego