Oświadczenie majątkowe – 2022, Zuzanna Donath-Kasiura, Radna Województwa Opolskiego, kadencja: VI, 2018-2023 https://bip.opolskie.pl/2022/07/oswiadczenie-majatkowe-2022-zuzanna-donath-kasiura-radna-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/ Zuzanna Donath-Kasiura Radna Województwa Opolskiego - Zuzanna Donath-Kasiura Radni Województwa 2022 18.07.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/07/oswiadczenie-majatkowe-2022-zuzanna-donath-kasiura-radna-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/
Radna Województwa Opolskiego - Zuzanna Donath-Kasiura Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie