Oświadczenie majątkowe – 2022, Zbigniew Ziółko, Radny Województwa Opolskiego, kadencja: VI, 2018-2023 https://bip.opolskie.pl/2022/07/oswiadczenie-majatkowe-2022-zbigniew-ziolko-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/ Zbigniew Ziółko Radny Województwa Opolskiego Radni Województwa 2022 19.07.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/07/oswiadczenie-majatkowe-2022-zbigniew-ziolko-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/
Radny Województwa Opolskiego - Zbigniew Ziółko Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie