Oświadczenie majątkowe – 2022, Teresa Ceglecka-Zielonka, Radna Województwa Opolskiego, kadencja: VI, 2018-2023 https://bip.opolskie.pl/2022/07/oswiadczenie-majatkowe-2022-teresa-ceglecka-zielonka-radna-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/ Teresa Ceglecka-Zielonka Radna Województwa Opolskiego Radni Województwa 2022 18.07.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/07/oswiadczenie-majatkowe-2022-teresa-ceglecka-zielonka-radna-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/
Radna Województwa Opolskiego - Teresa Ceglecka-Zielonka Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie