Oświadczenie majątkowe 2022 – Roman Kolek, Radny Województwa Opolskiego, kadencja VI; 2018-2023 https://bip.opolskie.pl/2022/07/oswiadczenie-majatkowe-2022-roman-kolek-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/ Roman Kolek Radny Województwa Opolskiego Radni Województwa 2022 18.07.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/07/oswiadczenie-majatkowe-2022-roman-kolek-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/
Radny Województwa Opolskiego - Roman Kolek Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie