Oświadczenie majątkowe – 2022, Piotr Semak, Radny Województwa Opolskiego, kadencja: VI, 2018-2023 https://bip.opolskie.pl/2022/07/oswiadczenie-majatkowe-2022-piotr-semak-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/ Piotr Semak Radny Województwa Opolskiego Radni Województwa 2022 18.07.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/07/oswiadczenie-majatkowe-2022-piotr-semak-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/
Radny Województwa Opolskiego - Piotr Semak Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie