Oświadczenie majątkowe – 2022, Łukasz Dymek, Radny Województwa Opolskiego, kadencja: VI, 2018-2023 https://bip.opolskie.pl/2022/07/oswiadczenie-majatkowe-2022-lukasz-dymek-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/ Łukasz Dymek Radny Wojewóztwa Opolskiego Radni Województwa 2022 18.07.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/07/oswiadczenie-majatkowe-2022-lukasz-dymek-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/
Radny Województwa Opolskiego - Łukasz Dymek Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie