Oświadczenie majątkowe – 2022, Joanna Czochara, Radna Województwa Opolskiego, kadencja: VI, 2018-2023 https://bip.opolskie.pl/2022/07/oswiadczenie-majatkowe-2022-joanna-czochara-radna-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/ Joanna Czochara Radna Województwa Opolskiego Radni Województwa 2022 18.07.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/07/oswiadczenie-majatkowe-2022-joanna-czochara-radna-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/
Radna Województwa Opolskiego - Joanna Czochara Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie