Oświadczenie majątkowe – 2022, Jerzy Niedźwiecki, Radny Województwa Opolskiego, kadencja: VI, 2018-2023 https://bip.opolskie.pl/2022/07/oswiadczenie-majatkowe-2022-jerzy-niedzwiecki-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/ Jerzy Niedźwiecki Radny Województwa Opolskiego Radni Województwa 2022 18.07.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/07/oswiadczenie-majatkowe-2022-jerzy-niedzwiecki-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/
Radny Województwa Opolskiego - Jerzy Niedźwiecki Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie