Oświadczenie majątkowe – 2022, Janusz Trzepizur, Radny Województwa Opolskiego, kadencja: VI, 2018/2023 https://bip.opolskie.pl/2022/07/oswiadczenie-majatkowe-2022-janusz-trzepizur-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-20182023/ Janusz Trzepizur Radny Województwa Opolskiego Radni Województwa 2022 19.07.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/07/oswiadczenie-majatkowe-2022-janusz-trzepizur-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-20182023/https://bip.opolskie.pl/2022/07/oswiadczenie-majatkowe-2022-janusz-trzepizur-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-20182023/
Radny Województwa Opolskiego - Janusz Trzepizur Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie