Oświadczenie majątkowe – 2022, Brygida Kolenda-Łabuś, Radna Województwa Opolskiego, kadencja: VI, 2018-2023 https://bip.opolskie.pl/2022/07/oswiadczenie-majatkowe-2022-brygida-kolenda-labus-radna-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/ Brygida Kolenda-Łabuś Radna Województwa Opolskiego Radni Województwa 2022 18.07.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/07/oswiadczenie-majatkowe-2022-brygida-kolenda-labus-radna-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/
Radna Województwa Opolskiego - Brygida Kolenda-Łabuś Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie