Oświadczenie majątkowe – 2022, Antoni Konopka, Radny Województwa Opolskiego, kadencja: VI, 2018-2023 https://bip.opolskie.pl/2022/07/oswiadczenie-majatkowe-2022-antoni-konopka-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/ Antoni Konopka Członek Zarządu Województwa Opolskiego Radni Województwa 2022 18.07.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/07/oswiadczenie-majatkowe-2022-antoni-konopka-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/
Radny Województwa Opolskiego - Antoni Konopka Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie