Oras Olesno Sp. z o.o. w Oleśnie - instalacja do wtórnego wytopu mosiądzu o zdolności produkcyjnej 65,04 Mg/dobę zlokalizowana w Oleśnie - zmiana pozwolenia https://bip.opolskie.pl/2022/07/oras-olesno-sp-z-o-o-w-olesnie-instalacja-do-wtornego-wytopu-mosiadzu-o-zdolnosci-produkcyjnej-6504-mgdobe-zlokalizowana-w-olesnie-zmiana-pozwolenia/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2022/07/oras-olesno-sp-z-o-o-w-olesnie-instalacja-do-wtornego-wytopu-mosiadzu-o-zdolnosci-produkcyjnej-6504-mgdobe-zlokalizowana-w-olesnie-zmiana-pozwolenia/
Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka, Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Aleksandra Kaczmarek Aleksandra Kaczmarek Marszałek Województwa Opolskiego