Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Kup przy ul. Szpitalnej 11 https://bip.opolskie.pl/2022/07/ogloszenie-o-pierwszym-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-nieruchomosci-zabudowanej-polozonej-w-kup-przy-ul-szpitalnej-11/ 20.09.2022 Bożena Rogowska https://bip.opolskie.pl/2022/07/ogloszenie-o-pierwszym-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-nieruchomosci-zabudowanej-polozonej-w-kup-przy-ul-szpitalnej-11/https://bip.opolskie.pl/2022/07/ogloszenie-o-pierwszym-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-nieruchomosci-zabudowanej-polozonej-w-kup-przy-ul-szpitalnej-11/https://bip.opolskie.pl/2022/07/ogloszenie-o-pierwszym-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-nieruchomosci-zabudowanej-polozonej-w-kup-przy-ul-szpitalnej-11/https://bip.opolskie.pl/2022/07/ogloszenie-o-pierwszym-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-nieruchomosci-zabudowanej-polozonej-w-kup-przy-ul-szpitalnej-11/https://bip.opolskie.pl/2022/07/ogloszenie-o-pierwszym-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-nieruchomosci-zabudowanej-polozonej-w-kup-przy-ul-szpitalnej-11/
Bożena Rogowska Mariusz Kozok Mariusz Kozok Województwo Opolskie