Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka – Zastępca Dyrektora, Kierownik Referatu Pozwoleń Środowiskowych w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2022/07/malgorzata-juszczyszyn-pieczonka-zastepca-dyrektora-kierownik-referatu-pozwolen-srodowiskowych-w-departamencie-ochrony-srodowiska-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego-3/ Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka Zastępca Dyrektora Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2022 04.07.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/07/malgorzata-juszczyszyn-pieczonka-zastepca-dyrektora-kierownik-referatu-pozwolen-srodowiskowych-w-departamencie-ochrony-srodowiska-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego-3/
Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka Anna Żurek Województwo Opolskie