Maciej Kalski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu https://bip.opolskie.pl/2022/07/maciej-kalski-dyrektor-wojewodzkiego-urzedu-pracy-w-opolu-3/ Maciej Kalski Dyrektor Kierownicy jednostek organizacyjnych 2022 06.07.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/07/maciej-kalski-dyrektor-wojewodzkiego-urzedu-pracy-w-opolu-3/
Maciej Kalski Anna Żurek Województwo Opolskie