Krzysztof Pieroń – Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2022/07/krzysztof-pieron-zastepca-dyrektora-departamentu-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego-4/ Krzysztof Pieroń Zastępca Dyrektora Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2022 07.07.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/07/krzysztof-pieron-zastepca-dyrektora-departamentu-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego-4/
Krzysztof Pieroń Anna Żurek Województwo Opolskie