Krzysztof Mikołajewicz – Geolog Wojewódzki https://bip.opolskie.pl/2022/07/krzysztof-mikolajewicz-geolog-wojewodzki-3/ Krzysztof Mikołajewicz Geolog Wojewódzki Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2022 04.07.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/07/krzysztof-mikolajewicz-geolog-wojewodzki-3/
Krzysztof Mikołajewicz Anna Żurek Województwo Opolskie