Jolanta Nowakowska – Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach https://bip.opolskie.pl/2022/07/jolanta-nowakowska-dyrektor-zakladu-opiekunczo-leczniczego-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-w-glucholazach-3/ Jolanta Nowakowska Dyrektor Kierownicy jednostek organizacyjnych 2022 05.07.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/07/jolanta-nowakowska-dyrektor-zakladu-opiekunczo-leczniczego-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-w-glucholazach-3/
Jolanta Nowakowska Anna Żurek Województwo Opolskie