Jarosław Gałęza- Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu https://bip.opolskie.pl/2022/07/jaroslaw-galeza-dyrektor-muzeum-wsi-opolskiej-w-opolu-3/ Jarosław Gałęza Dyrektor Kierownicy jednostek organizacyjnych 2022 06.07.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/07/jaroslaw-galeza-dyrektor-muzeum-wsi-opolskiej-w-opolu-3/
Jarosław Gałęza Anna Żurek Województwo Opolskie