Bartosz Ostrowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2022/07/bartosz-ostrowski-zastepca-dyrektora-departamentu-kultury-sportu-i-turystyki-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego-4/ Bartosz Ostrowski Zastępca Dyrektora Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2022 07.07.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/07/bartosz-ostrowski-zastepca-dyrektora-departamentu-kultury-sportu-i-turystyki-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego-4/
Bartosz Ostrowski Anna Żurek Województwo Opolskie