Agnieszka Kamińska – Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2022/07/agnieszka-kaminska-dyrektor-departamentu-kultury-i-dziedzictwa-regionalnego-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego/ Agnieszka Kamińska Dyrektor Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2022 07.07.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/07/agnieszka-kaminska-dyrektor-departamentu-kultury-i-dziedzictwa-regionalnego-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego/
Agnieszka Kamińska Anna Żurek Województwo Opolskie