Adam Kowalczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2022/07/adam-kowalczyk-zastepca-dyrektora-departamentu-infrastruktury-i-gospodarki-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego-3/ Adam Kowalczyk Zastępca Dyrektora Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2022 04.07.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/07/adam-kowalczyk-zastepca-dyrektora-departamentu-infrastruktury-i-gospodarki-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego-3/
Adam Kowalczyk Anna Żurek Województwo Opolskie