Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Lokalnych Grup Działania https://bip.opolskie.pl/2022/06/wytyczne-ministerstwa-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-dla-lokalnych-grup-dzialania/ Wytyczne nr 11/2/2022 - w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zał. nr 1 do Wytycznych nr 11/2/2022 Zał. nr 2 do Wytycznych nr 11/2/2022 Zał. nr 2a do Wytycznych nr 11/2/2022 Zał. nr 3 do Wytycznych nr 11/2/2022 Zał. nr 4 do Wytycznych nr 11/2/2022 Wytyczne nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zał. nr 2 do Wytycznych nr 10/1/2022 Wytyczne nr 9/2/2021 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania  

ARCHIWUM

Wytyczne nr 8/1/2021 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania Wytyczne nr 7/1/2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Załącznik nr 1 do Wytycznych nr 7/1/2020 Załącznik nr 2 do Wytycznych nr 7/1/2020 Załącznik nr 2a do Wytycznych nr 7/1/2020 Załącznik nr 3 do Wytycznych nr 7/1/2020 Załącznik nr 4 do Wytycznych nr 7/1/2020 Wytyczne nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Załącznik nr 1 do Wytycznych nr 6/4/2017 Załącznik nr 2 do Wytycznych nr 6/4/2017 Załącznik nr 3 do Wytycznych nr 6/4/2017 Załącznik nr 4 do Wytycznych nr 6/4/2017 Wytyczne nr 3/1/2017 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania  ]]>
Wiesława Deręg Wiesława Deręg Wiesława Deręg Województwo Opolskie