Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - lokalu użytkowego położonego w Mosznej przy ul. Zamkowej 12a wraz z udziałem w drodze dojazdowej https://bip.opolskie.pl/2022/06/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-trybie-przetargu-ustnego-nieograniczonego-lokalu-uzytkowego-polozonego-w-mosznej-przy-ul-zamkowej-12a-wraz-z-udzialem-w-drodze-dojazdowej/ 05.08.2022 Bożena Rogowska https://bip.opolskie.pl/2022/06/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-trybie-przetargu-ustnego-nieograniczonego-lokalu-uzytkowego-polozonego-w-mosznej-przy-ul-zamkowej-12a-wraz-z-udzialem-w-drodze-dojazdowej/
Bożena Rogowska Mariusz Kozok Województwo Opolskie