Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia - wniesienia aportem na rzecz spółki Moszna Zamek Sp. z o.o., położonych w Mosznaj, gmina Strzeleczki https://bip.opolskie.pl/2022/06/wykaz-nieruchomosci-gruntowych-przeznaczonych-do-zbycia-wniesienia-aportem-na-rzecz-spolki-moszna-zamek-sp-z-o-o-polozonych-w-mosznaj-gmina-strzeleczki/ 05.08.2022 Bożena Rogowska https://bip.opolskie.pl/2022/06/wykaz-nieruchomosci-gruntowych-przeznaczonych-do-zbycia-wniesienia-aportem-na-rzecz-spolki-moszna-zamek-sp-z-o-o-polozonych-w-mosznaj-gmina-strzeleczki/
Bożena Rogowska Mariusz Kozok Województwo Opolskie