TAURON Wytwarzanie S.A. - instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – Mokre Składowisko Odpadów Paleniskowych o maksymalnej zdolności przyjmowania 12,1 Mg/dobę i o całkowitej pojemności 24 570 000 Mg, zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu - stwierdzenie wygaśnięcia decyzji https://bip.opolskie.pl/2022/06/tauron-wytwarzanie-s-a-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-i-obojetne-mokre-skladowisko-odpadow-paleniskowych-o-maksymalnej-zdolnosci-przyjmowania-121-mgdobe-i-o/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2022/06/tauron-wytwarzanie-s-a-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-i-obojetne-mokre-skladowisko-odpadow-paleniskowych-o-maksymalnej-zdolnosci-przyjmowania-121-mgdobe-i-o/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Jagoda Wardawy Marszałek Województwa Opolskiego