Program 2014 – 2020 https://bip.opolskie.pl/2022/06/program-2014-2020/
Dorota Relidzyńska-Bożentka Dorota Relidzyńska-Bożentka Województwo Opolskie