Obwieszczenie o wydaniu przez Marszałka Województwa Opolskiego decyzji nr DOŚ-III.7033.1.2021.JSz w sprawie nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku ograniczenia akustycznego oddziaływania na środowisko autostrady A4 na odcinku węzeł Opole Południe – węzeł Krapkowice https://bip.opolskie.pl/2022/06/obwieszczenie-o-wydaniu-przez-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-decyzji-nr-dos-iii-7033-1-2021-jsz-w-sprawie-nalozenia-na-generalnego-dyrektora-drog-krajowych-i-autostrad-obowiazku-ograniczenia-akustyc/ 01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2022/06/obwieszczenie-o-wydaniu-przez-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-decyzji-nr-dos-iii-7033-1-2021-jsz-w-sprawie-nalozenia-na-generalnego-dyrektora-drog-krajowych-i-autostrad-obowiazku-ograniczenia-akustyc/https://bip.opolskie.pl/2022/06/obwieszczenie-o-wydaniu-przez-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-decyzji-nr-dos-iii-7033-1-2021-jsz-w-sprawie-nalozenia-na-generalnego-dyrektora-drog-krajowych-i-autostrad-obowiazku-ograniczenia-akustyc/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Jarosław Szczęsny Jarosław Szczęsny Marszałek Województwa Opolskiego