Marek Drobik – Prezes Zarządu, Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. https://bip.opolskie.pl/2022/06/marek-drobik-prezes-zarzadu-centrum-terapii-nerwic-w-mosznej-sp-z-o-o-3/ Marek Drobik Prezes Zarządu Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną 2022 21.06.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/06/marek-drobik-prezes-zarzadu-centrum-terapii-nerwic-w-mosznej-sp-z-o-o-3/
Marek Drobik Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie