Lesław Tomczak – Dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu https://bip.opolskie.pl/2022/06/leslaw-tomczak-dyrektor-regionalnego-zespolu-placowek-wsparcia-edukacji-w-opolu-3/ Lesław Tomczak Dyrektor Kierownicy jednostek organizacyjnych 2022 20.06.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/06/leslaw-tomczak-dyrektor-regionalnego-zespolu-placowek-wsparcia-edukacji-w-opolu-3/
Lesław Tomczak Anna Żurek Województwo Opolskie