Krzysztof Nazimek – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu https://bip.opolskie.pl/2022/06/krzysztof-nazimek-dyrektor-wojewodzkiego-szpitala-specjalistycznego-im-sw-jadwigi-w-opolu-3/ Krzysztof Nazimek Dyrektor Kierownicy jednostek organizacyjnych 2022 20.06.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/06/krzysztof-nazimek-dyrektor-wojewodzkiego-szpitala-specjalistycznego-im-sw-jadwigi-w-opolu-3/
Krzysztof Nazimek Anna Żurek Województwo Opolskie