Ferma drobiu w Większycach, prowadzący: Pan Werner Jasiulek – instalacja do chowu brojlerów kurzych o liczbie 63 000 stanowisk – tekst jednolity pozwolenia zintegrowanego. https://bip.opolskie.pl/2022/06/ferma-drobiu-w-wiekszycach-prowadzacy-pan-werner-jasiulek-instalacja-do-chowu-brojlerow-kurzych-o-liczbie-63-000-stanowisk-tekst-jednolity-pozwolenia-zintegrowanego/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2022/06/ferma-drobiu-w-wiekszycach-prowadzacy-pan-werner-jasiulek-instalacja-do-chowu-brojlerow-kurzych-o-liczbie-63-000-stanowisk-tekst-jednolity-pozwolenia-zintegrowanego/
Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka - Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Natalia Gienieczko Natalia Gienieczko Marszałek Województwa Opolskiego