Adrianna Benroth – Dyrektor Zespołu Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku https://bip.opolskie.pl/2022/06/adrianna-benroth-dyrektor-zespolu-szkol-medycznych-im-janusza-korczaka-w-prudniku-3/ Adrianna Benroth Dyrektor Kierownicy jednostek organizacyjnych 2022 20.06.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/06/adrianna-benroth-dyrektor-zespolu-szkol-medycznych-im-janusza-korczaka-w-prudniku-3/
Adrianna Benroth Anna Żurek Województwo Opolskie