Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym - lokal użytkowy nr 4 położony w Mosznej przy ul. Zamkowej 12a wraz z udziałem w drodze dojazdowej https://bip.opolskie.pl/2022/05/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonej-do-sprzedazy-na-rzecz-najemcow-w-trybie-bezprzetargowym-lokal-uzytkowy-nr-4-polozony-w-mosznej-przy-ul-zamkowej-12a-wraz-z-udzialem-w-drodze-dojazdowej/ 11.07.2022 Bożena Rogowska https://bip.opolskie.pl/2022/05/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonej-do-sprzedazy-na-rzecz-najemcow-w-trybie-bezprzetargowym-lokal-uzytkowy-nr-4-polozony-w-mosznej-przy-ul-zamkowej-12a-wraz-z-udzialem-w-drodze-dojazdowej/
Bożena Rogowska Mariusz Kozok Mariusz Kozok Województwo Opolskie