Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wniesienia aportem na rzecz spółki Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. położonej w Mosznej, gmina Strzeleczki. https://bip.opolskie.pl/2022/05/wykaz-nieruchomosci-gruntowej-przeznaczonej-do-wniesienia-aportem-na-rzecz-spolki-centrum-terapii-nerwic-w-mosznej-sp-z-o-o-polozonej-w-mosznej-gmina-strzeleczki/ 24.06.2022 Bożena Rogowska https://bip.opolskie.pl/2022/05/wykaz-nieruchomosci-gruntowej-przeznaczonej-do-wniesienia-aportem-na-rzecz-spolki-centrum-terapii-nerwic-w-mosznej-sp-z-o-o-polozonej-w-mosznej-gmina-strzeleczki/
Bożena Rogowska Mariusz Kozok Województwo Opolskie