Wykaz nieruchomości - działek gruntu przeznaczonych do wniesienia aportem na rzecz spółki Stobrawskie Centrum Medyczne z siedzibą w Kup Sp. z o.o., położonych w Kup, gmina Dobrzeń Wielki https://bip.opolskie.pl/2022/05/wykaz-nieruchomosci-dzialek-gruntu-przeznaczonych-do-wniesienia-aportem-na-rzecz-spolki-stobrawskie-centrum-medyczne-z-siedziba-w-kup-sp-z-o-o-polozonych-w-kup-gmina-dobrzen-wielki/ 18.07.2022 Bożena Rogowska https://bip.opolskie.pl/2022/05/wykaz-nieruchomosci-dzialek-gruntu-przeznaczonych-do-wniesienia-aportem-na-rzecz-spolki-stobrawskie-centrum-medyczne-z-siedziba-w-kup-sp-z-o-o-polozonych-w-kup-gmina-dobrzen-wielki/
Bożena Rogowska Mariusz Kozok Województwo Opolskie