Inicjatywa lokalna https://bip.opolskie.pl/2022/05/inicjatywa-lokalna/ https://bip.opolskie.pl/2022/05/inicjatywa-lokalna/https://bip.opolskie.pl/2022/05/inicjatywa-lokalna/
Paweł Wójcik Iwona Marek Paweł Wójcik Województwo Opolskie