EuroCeras Spółka z o.o. – instalacje do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, organicznych substancji chemicznych - wosków syntetycznych, na dwóch liniach do procesu degradacji poliolefin i jednej linii oksydacji wosków oraz instalacje pozostałe, zlokalizowane na terenie Spółki w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szkolnej 15 – udzielenie pozwolenia zintegrowanego https://bip.opolskie.pl/2022/05/euroceras-spolka-z-o-o-instalacje-do-wytwarzania-przy-zastosowaniu-procesow-chemicznych-organicznych-substancji-chemicznych-woskow-syntetycznych-na-dwoch-liniach-do-procesu-degradacji/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2022/05/euroceras-spolka-z-o-o-instalacje-do-wytwarzania-przy-zastosowaniu-procesow-chemicznych-organicznych-substancji-chemicznych-woskow-syntetycznych-na-dwoch-liniach-do-procesu-degradacji/
Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka - Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Barbara Gabryelska Marszałek Województwa Opolskiego