Dofinansowanie dla gmin i powiatów ze środków budżetu Województwa Opolskiego realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych https://bip.opolskie.pl/2022/05/dofinansowanie-dla-gmin-i-powiatow-ze-srodkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-realizacji-zadan-okreslonych-w-ustawie-o-ochronie-gruntow-rolnych-i-lesnych-2/ https://bip.opolskie.pl/2022/05/dofinansowanie-dla-gmin-i-powiatow-ze-srodkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-realizacji-zadan-okreslonych-w-ustawie-o-ochronie-gruntow-rolnych-i-lesnych-2/https://bip.opolskie.pl/2022/05/dofinansowanie-dla-gmin-i-powiatow-ze-srodkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-realizacji-zadan-okreslonych-w-ustawie-o-ochronie-gruntow-rolnych-i-lesnych-2/https://bip.opolskie.pl/2022/05/dofinansowanie-dla-gmin-i-powiatow-ze-srodkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-realizacji-zadan-okreslonych-w-ustawie-o-ochronie-gruntow-rolnych-i-lesnych-2/https://bip.opolskie.pl/2022/05/dofinansowanie-dla-gmin-i-powiatow-ze-srodkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-realizacji-zadan-okreslonych-w-ustawie-o-ochronie-gruntow-rolnych-i-lesnych-2/https://bip.opolskie.pl/2022/05/dofinansowanie-dla-gmin-i-powiatow-ze-srodkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-realizacji-zadan-okreslonych-w-ustawie-o-ochronie-gruntow-rolnych-i-lesnych-2/https://bip.opolskie.pl/2022/05/dofinansowanie-dla-gmin-i-powiatow-ze-srodkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-realizacji-zadan-okreslonych-w-ustawie-o-ochronie-gruntow-rolnych-i-lesnych-2/
Iwona Marek Radosław Tas Radosław Tas Województwo Opolskie