Usługi Komunalne Sp. z o.o. - instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania ponad 10 Mg/d, zlokalizowanej w Głubczycach przy ul. Rożnowskiej – zmiana pozwolenia zintegrowanego https://bip.opolskie.pl/2022/03/uslugi-komunalne-sp-z-o-o-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-i-obojetne-o-zdolnosci-przyjmowania-ponad-10-mgd-zlokalizowanej-w-glubczycach-przy-ul-roznowskiej/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2022/03/uslugi-komunalne-sp-z-o-o-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-i-obojetne-o-zdolnosci-przyjmowania-ponad-10-mgd-zlokalizowanej-w-glubczycach-przy-ul-roznowskiej/
Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka - Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Jagoda Wardawy Marszałek Województwa Opolskiego