Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o. o. - instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, o zdolności przyjmowania odpadów ok. 100 Mg/dobę i pojemności 330 000 Mg oraz pozostałych instalacji, zlokalizowanych w Gogolinie przy ul. Ligonia 15 - stwierdzenie wygaśnięcia w części https://bip.opolskie.pl/2022/02/komunalne-przedsiebiorstwo-wielobranzowe-gogolin-sp-z-o-o-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-i-obojetne-o-zdolnosci-przyjmowania-odpadow-ok-100-mgdobe-i-pojemnosci-330/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2022/02/komunalne-przedsiebiorstwo-wielobranzowe-gogolin-sp-z-o-o-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-i-obojetne-o-zdolnosci-przyjmowania-odpadow-ok-100-mgdobe-i-pojemnosci-330/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Joanna Zarzycka-Poproch Marszałek Województwa Opolskiego