Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego https://bip.opolskie.pl/2022/01/regulamin-organizacyjny-urzedu-marszalkowskiego-2/

Regulamin organizacyjny określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Aktualnie obowiązujący od 1 marca 2023 r. regulamin organizacyjny został przyjęty uchwałą Nr 8764/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
]]>
https://bip.opolskie.pl/2022/01/regulamin-organizacyjny-urzedu-marszalkowskiego-2/https://bip.opolskie.pl/2022/01/regulamin-organizacyjny-urzedu-marszalkowskiego-2/https://bip.opolskie.pl/2022/01/regulamin-organizacyjny-urzedu-marszalkowskiego-2/https://bip.opolskie.pl/2022/01/regulamin-organizacyjny-urzedu-marszalkowskiego-2/
Iwona Marek Iwona Marek Iwona Marek Województwo Opolskie