PCC Synteza S.A. _ zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.7222.34.2014.BG z 26 sierpnia 2015 r. (z późniejszymi zmianami) dla instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, organicznych substancji chemicznych, wraz z instalacjami stokażu surowców i podczyszczalni ścieków oraz instalacji pozostałych, zlokalizowanych na terenie PCC Synteza S.A. w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szkolnej 15. https://bip.opolskie.pl/2022/01/pcc-synteza-s-a-_-zmiana-pozwolenia-zintegrowanego-udzielonego-decyzja-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-nr-dos-7222-34-2014-bg-z-26-sierpnia-2015-r-z-pozniejszymi-zmianami-dla-instalacji-w-przemys/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2022/01/pcc-synteza-s-a-_-zmiana-pozwolenia-zintegrowanego-udzielonego-decyzja-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-nr-dos-7222-34-2014-bg-z-26-sierpnia-2015-r-z-pozniejszymi-zmianami-dla-instalacji-w-przemys/
Manfred Grabelus Marta Wróbel Marta Wróbel Marszałek Województwa Opolskiego